Naturbalans junior

Skolversion

Naturbalans är en lindansföreställning med skogen som spelplats. Allt i naturen har sin egen balans -precis som lindansaren. Naturens balans är kanske självklar, den finns i allt runtomkring oss. Träden balanserar på sina rötter och ekorren på dess gren.

Denna skolversion av föreställningen Naturbalans inleds med att artisterna möter eleverna och pratar om vad balans är, var den finns och hur vi förhåller oss till den. Vi prövar gemensamt enklare balans- och tillitsövningar. Sedan bjuds deltagarna att följa med
artisterna på en vandring i naturen, där de möts av lindansare som balanserar på linor mellan träden.

Barnen får träna

Vägen genom skogen leder senare deltagarna till äventyrets avslutning, där de själva får balanserar på linorna, med hjälp av sina kamrater. Föreställningen leds av artister med stor erfarenhet av både lindans och pedagogisk arbete. Syftet är att medvetandegöra unga om vad balans är och hur viktig den är -både för dem själva, för naturen och för jorden som helhet.

Vi balanserar genom livets skog och träden är vår publik. En balansakt där barnen får träna på att öppna sina sinnen och låta balansen aktiveras. Aktiviteten är en interaktiv förställning/workshop, där barnen både får vara åskådare och medskapare. Aktiviteten genomförs utomhus och med lämpligt avstånd mellan deltagare och artister och är således möjlig att genomföra trots rådande pandemi.

Info

Naturbalans är en naturnära scenkonstupplevelse för alla åldrar, den passar lika bra för barn som för tonåringar, vuxna och äldre.
Föreställningen ges utomhus och genomförs med lämpligt avstånd mellan publik och artister och är därför möjlig att genomföra trots rådande pandemi.

Spelplats: Skog, park, trädgård eller annan plats där det finns naturliga fästpunkter för linorna.
Föreställnings längd: 60-90 minuter
Video: https://fb.watch/39aD-YppiC/
Boka Naturbalans: naturbalans@naked-ape.se
Föreställningen går att boka via Kulan och Sthlms Regions Kulturkatalog
https://kulan.stockholm/hitta-aktiviteter/naturbalans/
https://kulturkatalogen.sll.se/naturbalans-junior-0